2022/12/06

ბიოკატენა

დანიშნულება
 ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად
  შემადგენლობა
 TRICHODERMA KONINGII B-7 MDI
  ტიტრი 5x 10^9 სპორა/მლ
  გამოყენება
 ფესვის სიდამპლეები, ნაყოფის სიდამპლეები, ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, ფიტო ფტოროზი, მაკროსპოროზი, რიზოქტოროზი, ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, პითიოზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, შავფეხა,  ბაქტერიული კიბო, ბაქტერიული დაწვა და სხვ.
  კულტურები
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული და ბაღჩეული, კენკროვნები, მარცლოვნები, მწვანილები, ძირხვენი და ტექნიკური კულტურები და სხვ.
  დოზირება
ხეხილი: 8-10 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

მარცვლოვნები: 5-6 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

კენკროვნები, ბოსტნეული და ბაღჩეული:
     ღია გრუნტი: 6-8 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.
     სათბურები: 2 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე.

მწვანილი და სხვ.:
     ღია გრუნტი: 5-6 ლიტრი 1 ჰა
     სათბურები:  1- 1,5 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე

ჩითილები: მორწყეთ 2% – იანი სამუშაო ხსნარით,
სათბურში გადარგვისას თითოეულ ძირს
დაუსხით 50-100 მლ. სამუშაო ნაზავი.

ნერგები: დარგვის წინ ფესვი დაალბეთ 2%-იან სამუშაო ხსნარში, ხოლო დარგვისას თითოეულ ძირს დაუსხით 3ლ. 2%იანი სამუშაო ნაზავი.

შეინახეთ მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას +4…+10oC ტემპერატურაზე. შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში ვარგისია დამზადებიდან 6 თვის განმავლობაში

ფასი: 1 ლიტრიანი – 9 ლარი; 5 ლიტრიანი – 42 ლარი

About DG

Check Also

აგროკატენა

დანიშნულება ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად   შემადგენლობა …