2022/09/26

აგროკატენა

დანიშნულება
ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად
  შემადგენლობა
 BACILLUS SUBTILIS BA
  ტიტრი
  გამოყენება
ფესვის სიდამპლე, ნაყოფის სიდამპლეები, ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, ფიტო ფტოროზი, მაკროსპოროზი, რიზოქტოროზი, ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, პითიოზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, შავფეხა,  ბაქტერიული კიბო, ბაქტერიული დაწვა, ჭრაქი, ნაცარი და სხვა
  კულტურები
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული და ბაღჩეული, კენკროვნები, მარცლოვნები, მწვანილები, ძირხვენი და ტექნიკური კულტურები და სხვ.
  დოზირება
ხეხილი: 8-10 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

მარცვლოვნები: 5-6 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

კენკროვნები, ბოსტნეული და ბაღჩეული:
     ღია გრუნტი: 6-8 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.
     სათბურები: 2 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე.

მწვანილი და სხვ.:
     ღია გრუნტი: 5-6 ლიტრი 1 ჰა
     სათბურები:  1- 1,5 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე

ჩითილები: მორწყეთ 2% – იანი სამუშაო ხსნარით,
სათბურში გადარგვისას თითოეულ ძირს
დაუსხით 50-100 მლ. სამუშაო ნაზავი.

  უსაფრთხოება
არ არის ფიტოტოქსიკური.
უსაფრთხოა ადამიანისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ფუტკრებისთვის და სხვა სასარგებლო მწერებისთვის, გარემოსთვის.
  შენახვის ვადა და პირობები
შეინახეთ მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას +4…+10oC ტემპერატურაზე. შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში ვარგისია დამზადებიდა 6 თვის განმავლობაში

About DG

Check Also

ფიტოკატენა

დანიშნულება ფუნგიციდურ-ინსექტიციდური მოქმედების მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად შემადგენლობა Pseudomonas Fluorescens BA …