სააგარაკე მომსახურება

სასოფლო - სამეურნეო კულტურების, დეკორატიული მცენარეების, გაზონების, ტყის მცენარეულობის მავნე ორგანისმებისაგან დაცვა და მოვლა.
სპეციალისტები ადგილზე შეაფასებენ ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას, მოხდება ხე-მცენარებისა და ტერიტორიის დამუშავება.

გახსოვდეთ, ჩვენს მიერ წარმოებული და გამოყენებული პრეპარატები და სასუქი არის ეკოლოგიურად სუფთა-სრულიად უვნებელი ადამიანებსათვის, ეკოსისტემისათვის, ცხოველებისათვის, ფრინველებისათვის, ფუტკრებისა და სხვა სასარგებლო მწერებისათვის.

  • 1 ძირი ხე-მცენარის ერთჯერადი მონიტორინგი, კომპლექსური წამლობა და გამოკვება - 10 ლარი
  • 1 ძირი ბუჩქოვანი მცენარის ერთჯერადი მონიტორინგი, კომპლექსური წამლობა და გამოკვება - 5 ლარი

ბალახის მოლის ერთჯერადი მონიტორინგი, კომპლექსური წამლობა და გამოკვება

  • 250მ2 ფართობამდე, 1მ2-ის ფასი - 0,8 ლარი
  • 250-500 მ2, 1მ2-ის ფასი - 0,7 ლარი
  • 500 მ2 ფართობიდან ზევით, 1მ2 ფასი - 0,6 ლარი

* ფასებში არ არის გათვალისწინებული გადაადგილების ხარჯები რომელიც დამოკიდებულია მანძილზე.

** კონკრეტულ შემთხვევებშ შესაძლებელია ფასების კორექტირება და შეთანხმება
***ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით