ნემატოფაგი

     
დანიშნულება
ბიოლოგიური პრეპარატი ნემატოდების წინააღმდეგ.
მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.
შემადგენლობა
Arthrobotrys oligospora

ტიტრი
 
გამოყენება

გამოიყენება ნიადაგის ნემატოდების წინააღმდეგ.  

კულტურები
გამოიყენება ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის, ნიადაგის დასამუშავებლად.
დოზირება

 

უსაფრთხოება
არ არის ფიტოტოქსიკური.
უსაფრთხოა ადამიანისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ფუტკრებისთვის და სხვა სასარგებლო მწერებისთვის, გარემოსთვის.
შენახვის ვადა და პირობები

შეინახეთ მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას +4...+10oC ტემპერატურაზე.
შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში ვარგისია დამზადებიდა 6 თვის განმავლობაში

< Back