ბიოლოგიური ინსექტიციდები

ლეპიდინი

ბიოლოგიური ინსექტიციდი
მავნებელ ქერცლფრთიანთა რაზმის მწერების წინააღმდეგ
Bacillus thuringiensis var. kurstaki


ტურინგენი

ბიოლოგიური ინსექტიციდი
მავნებელ ხეშეშფრთიანთა რაზმის მწერების, ტკიპებისა და ბუგრების წინააღმდეგ
Bacillus thuringiensis var. thuringiensis