2022/12/06

ჟოლოს ნაცარი

დაავადების შედეგად ფოთლების ზედა მხარეებზე ვითარდება ღია მწვანე ქლოროზული ლაქები, ხშირად ის ტოვებს თეთრ, ფხვნილისებს მიცელიუმის წარმონაქმნს ფოთლის ქვედა მხარეზე.

  • ბრძოლის მიზნით საჭიროა დაავადებული ყლორტების მოცილება და მცენარეთა გამოხშირვა.

წამლობა: უნდა ჩატარდეს თიოვიტ ჯეტას 0.3-0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით სამჯერადი წამლობა. პირველი წამლობაუნდა ჩატარდეს ყვავილობის შემდეგ, მეორე წამლობა 10-12 დღის შემდეგ; მესამე წამლობა – მოსავლის აღების შემდეგ.

About მარიამ ტაკაშვილი

Check Also

მაყვლის ჭრაქი

დაავადებისგან ფოთლის ქვედა მხრეზე ჩნდება ღია ვარდისფერი ან ბაცი ყავისფერი ლაქები, ძლიერდაავადებული ფოთლებიფოთლები შეიძლება მცენარეს მოსწყდეს და ჩამოცვივდეს. ჭრაქით დაავადებული ყვავილებიდან ვითარდება დეფორმირებული ნაყოფები.